کسب جایگاه نخست کشور توسط دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل، در آخرین رتبه بندی سال ۲۰۲۲ پایگاه Essential Science Indicators (ESI) سازمان Clarivate Analytics - ISI

۱۱ خرداد ۱۴۰۱ | ۰۹:۱۸ کد : ۹۳۲ رویدادها
تعداد بازدید:۸۶۷
مدیر وبسایت مدیریت همکاری های علمی و بین المللی: امیررضا گران ملک
کسب جایگاه نخست کشور توسط دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل، در آخرین رتبه بندی سال ۲۰۲۲ پایگاه Essential Science Indicators (ESI) سازمان Clarivate Analytics - ISI

براساس آخرین رتبه بندی سال ۲۰۲۲ پایگاه شاخص‌های اساسی علم (ESI) (https://clarivate.com/webofsciencegroup/solutions/essential-science-indicators/)، سازمان کلاریویت آنالیتیکس (ISI) (https://clarivate.com/)، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل موفق به کسب جایگاه نخست دانشگاه های صنعتی کشور در تمامی رشته‌ها، طبق نسبت استناد به مقاله و تعداد مقالات یک درصد برتر پراستناد، و رتبه بین‌المللی مهندسی به ترتیب ۱۳۹ و ۹۰، گردیده است.

طبق پیام مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری، دکتر علی گزنی، در این رتبه‌بندی، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل با تعداد مدارک ۴۳۰۳، مقالات یک درصد برتر پراستناد ۱۵۰، کل استنادها ۸۴۷۵۱ و نسبت استناد به مقاله ۱۹.۷، در بین اثرگذارترین دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی دنیا قرار دارد. 

پایگاه ESI هر دوماه بروزرسانی و دانشگاه‌ها (سه دسته جامع، پزشکی و صنعتی) و مراکز تحقیقاتی که از لحاظ تعداد استنادهای دریافتی در ده سال اخیر جز یک درصد برتر پراستنادها قرار می گیرند را در تمامی رشته ها و ۲۲ رشته موضوعی معرفی می کند.

امیررضا گران ملک

مدیر وبسایت مدیریت همکاری های علمی و بین المللی


نظر شما :