نگاهی بر عملکرد مدیریت همکاری های علمی و بین المللی دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

این از نگاه و لطف پروردگار من است

 

 

گزارش جامع فعالیت‌های مدیریت همکاری‌های علمی و بین المللی دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل از ابتدای سال ۱۳۹۶ لغایت پایان سال ۱۴۰۰


گزارش جامع فعالیت‌های مدیریت همکاری‌های علمی و بین‌المللی دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل از ابتدا لغایت پایان سال ۱۴۰۰


گزارش فعالیت‌های مدیریت همکاری‌های علمی و بین المللی دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل از ابتدا لغایت پایان سال ۱۳۹۹


گزارش عملکرد پژوهشیار امریه وزارت علوم، کارشناس بین‌الملل در دانشگاه، امیررضا گران ملک - سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱"


پارت ۱: دانشجویان بین الملل (۱)

پارت ۱: دانشجویان بین الملل (۲)

پارت ۲: تفاهم نامه های علمی بین المللی

پارت ۳: کارگروه های علمی بین المللی

پارت ۴: رتبه بندی های بین المللی

 

تعداد تفاهم نامه‌های داخلی و خارجی درکنار تعداد سمینارها و کارگاه‌های صورت پذیرفته سال‌های ۱۳۹۲ الی ۱۴۰۱

جدول کلی تعداد تفاهم نامه های داخلی/خارجی و سمینار های برگزار شده توسط متخصصی خارج از کشور به میزبانی مدیریت همکاری های علمی و بین المللی دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

تعداد / سال

1392

1393

1394

1395

1396

1397

1398

1399

1400

140۱

تفاهم‌نامه‌ها (مجموع)

1

1

4

2

8

11

۱۶

8

۶

 

تفاهم‌نامه‌های داخلی

۲

۲

۶

۳

۱

 

تفاهم‌نامه‌های خارجی

۶

۹

۱۰

۵

۵

۱

سمینارها و کارگاه‌ها

2

1

3

4

3

7

14

16

۸

2

.

.

امیررضا گران ملک

Amirreza Geran Malek