فرم ها و آیین نامه ها

 

 

 1

راهنمای دعوت از کارشناسان خارجی

نمونه دعوت نامه

 فرم دعوت از کارشناسان خارجی

 2

 

 

برنامه توسعه پژوهش های کاربردی (ICARD)

 

توضیحات

 فرم ICARD

 3

 برنامه پژوهشی جندی شاپور

 توضیحات

 نمونه نامه دعوت به همکاری

4

برنامه پژوهش های مشترک (ICRP)

توضیحات فایل فراخوان
5

دعوت از متخصصان ایرانی و غیر ایرانی

 توضیحات فرم دعوت
6 شیوه‌نامه پذیرش دانشجوی غیرایرانی - غیربورسیه    دریافت شیوه‌نامه