معرفی OSCIA

به نام او

 

 

 
به منظور ایجاد همکاری‌های علمی با دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی خارج از کشور و یکپارچه نمودن فعالیت های دانشگاه در این خصوص، مدیریت همکاری‌های علمی و بین‌المللی دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل فعالیت خود را از سال 1388 آغاز نمود و در راستای اهداف دانشگاه جهت توسعه علمی و حضور در عرصه‌های بین‌المللی عهده‌دار ایجاد ارتباط و همکاری با دانشگاه‌ها و مراکز علمی در سطح بین‌المللی گردید.

مجموعه وظایف ، اختیارات وفعالیتهای مدیریت همکاری های علمی بین المللی

 • بررسی‌های لازم جهت شناخت وضعیت دانشگاه‌های سایر کشورها به منظور تدوین برنامه‌های همکاری با آنها در راستای سیاست بین‌المللی‌سازی دانشگاه

 • ارائه خدمات مورد نیاز برای سفر هیئت‌های رسمی دانشگاه به خارج و همچنین هیأت‌ها و مهمانان خارجی دانشگاه با همکاری دانشکده‌ها و گروه‌های آموزشی.

 • انجام اقدامات لازم برای جذب دانشجوهای غیرایرانی و ایجاد فضای علمی فرا ملیتی 

 • ایجاد شرایط لازم برای جذب و پیگیری فرایند پذیرش دانشجویان بین المللی

 • پیگیری اقدامات و هماهنگی های لازم برای عقد تفا هم نامه های بین المللی با هدف تبادل دانشجو

 • کمک به ارتقای آموزش خلاق بر اساس تجارب بین‌المللی

 • تلاش در جهت جذابیت بیشتر دانشگاه برای اساتید و دانشجویان غیر ایرانی

 • بازاریابی و شرکت در نمایشگاههای بین المللی به منظور معرفی دانشگاه و جذب دانشجویان بین المللی

 • تهیه و تدوین کاتالوگ‌ها و بروشورهای بین المللی دانشگاه

 • اقدام های لازم برای شناساندن ظرفیت ها و امتیازهای موجود در دانشگاه درسطوح بین المللی

 • تدوین خط مشی‌ها و برنامه‌های مربوط به روابط و همکاری‌های بین‌المللی و منطقه‌ای دانشگاه با سایر دانشگاه‌ها و مراکز علمی و تحقیقاتی بین‌المللی و شناساندن هرچه بیشتر دانشگاه در جوامع بین‌المللی

 • ترغیب گروه های آموزشی به شرکت در کنفرانس ها و همایش های بین المللی

 • اقدام برای عقد قرارداد و پیگیری فعالیت های مربوط به برگزاری دوره های مشترک بین المللی

 • انجام مکاتبات خارجی دانشگاه با دانشگاه ها و مراکز علمی خارج از کشور

 • اقدام به برگزاری سمینارها و همایش های بین المللی در دانشگاه

 • دعوت از شخصیت های برجسته ی علمی بین المللی و اقدام به برگزاری کارگاه های آموزشی

 • معرفی دوره‌ها و بورس‌های خارجی جهت بهره‌برداری اساتید و دانشجویان بر اساس ضوابط مربوطه برقراری ارتباط با نمایندگان ایرانی خارج کشور و کسب اطلاعات مورد نیاز برای اهداف مختلف

 • ارتباط و همکاری با سازمان های بین المللی تعیین رتبه بندی دانشگاهی

 • حضور در نمایشگاههای علمی، آموزشی بین المللی

 • اتخاذ تمهیدات لازم در خصوص صدور گواهی و معرفی اساتید و دانشجویان به سفارتخانه‌های خارجی و انجام‌ و پیگیری‌ امور کنسولی‌ عزیمت‌ مأمورین‌ دانشگاه‌ به‌ خارج‌ از کشور

 • همکاری به منظور زمینه سازی برای همکاریهای علمی آموزشی با دانشگاه‌های خارجی.

مدیریت همکاری های علمی بین المللی دانشگاه درطبقه پنجم ساختمان مرکزی دانشگاه واقع شده است.

 .