تفاهم نامه های داخلی

 
 
 
تفاهم‌نامه همکاری با صندوق حمایت 
از پژوهشگران و فناوران کشور 
تفاهم‌نامه همکاری با
بنیاد نخبگان استان مازندران
تفاهم‌نامه همکاری آموزشی با دانشگاه مازندران  تفاهم‌نامه همکاری با پژوهشگاه رویان جهاد دانشگاهی
دریافت تفاهم‌نامه  دریافت تفاهم‌نامه دریافت تفاهم‌نامه  دریافت تفاهم‌نامه
 تفاهم‌نامه همکاری با دانشگاه غیرانتفاعی طبری  تفاهم‌نامه همکاری پژوهشگاه نیرو
تفاهم‌نامه همکاری با موسسه آموزش عالی
 صنعتی مازندران
 
تفاهم‌نامه همکاری با بنیاد علمی حریری
       
 دریافت تفاهم‌نامه دریافت تفاهم‌نامه  دریافت تفاهم‌نامه  دریافت تفاهم‌نامه
 تفاهم‌نامه همکاری با دانشگاه فنی و حرفه‌ای  تفاهم‌نامه همکاری با مازند نیرو سهامی خاص  تفاهم‌نامه همکاری با دانشگاه تخصصی
فناوری نوین آمل
 
 تفاهم‌نامه همکاری با موسسه آموزش عالی سارویه
   
 
دریافت تفاهم‌نامه  دریافت تفاهم‌نامه دریافت تفاهم‌نامه  دریافت تفاهم‌نامه
 تفاهم‌نامه همکاری با مرکز منطقه‌ای اطلاع‌رسانی علوم و
فناوری و پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)
 تفاهم‌نامه همکاری با سازمان فنی و حرفه‌ای کشور تفاهم‌نامه همکاری مشترک با
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
تقاهم‌نامه همکاری شرکت گاز استان مازندران
   
دریافت تفاهم‌نامه دریافت تفاهم‌نامه  دریافت تفاهم نامه‎ دریافت تفاهم‌نامه
تفاهم‌نامه همکاری با مرکز زبان فارسی
دانشگاه مازندران
 تفاهم‌نامه همکاری با مرکز آیلتس آریا تفاهم‌نامه بین دانشگاهی اعضای ایرانی
اتحادیه خزر
 
تفاهم‌نامه همکاری با دانشگاه
علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
     
دریافت تفاهم‌نامه دریافت تفاهم‌نامه  دریافت تفاهم‌نامه دریافت تفاهم‌نامه
تفاهم‌نامه همکاری با معاونت علمی و فناوری
ریاست جمهوری ۱۳۹۹
 تفاهم‌نامه همکاری با دانشگاه علوم پزشکی مازندران   تفاهم‌نامه همکاری با دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بابل  
 
 
 
دریافت تفاهم‌نامه دریافت تفاهم‌نامه دریافت تفاهم‌نامه