تفاهم نامه های بین المللی

تفاهم نامه‌های بین‌المللی دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

(مدیریت همکاری‌های علمی و بین المللی)

 تفاهم‌نامه همکاری با دانشگاه ملی آتیرائو، قزاقستان  تفاهم‌نامه همکاری علمی با دانشگاه بغداد  تفاهم‌نامه همکاری علمی با دانشگاه ماچراتا، ایتالیا تفاهم‌نامه همکاری علمی با دانشگاه کمرینو، ایتالیا 
   
 

 
دریافت تفاهم‌نامه  دریافت تفاهم‌نامه دریافت تفاهم‌نامه   دریافت تفاهم‌نامه
تفاهم‌نامه همکاری با دانشگاه ولگراد روسیه  تفاهم‌نامه همکاری با مرکز تحقیقاتی پیشرفته غشا
دانشگاه صنعتی مالزی
 تفاهم‌نامه همکاری با دانشگاه صنعتی دهلی تفاهم‌نامه همکاری با دانشگاه آتیلیم، ترکیه 
   
 

 
 دریافت تفاهم‌نامه  دریافت تفاهم‌نامه  دریافت تفاهم‌نامه  دریافت تفاهم‌نامه
تفاهم‌نامه همکاری با دانشگاه بری ایتالیا   تفاهم‌نامه همکاری با دانشگاه بوراس سوئد  تفاهم‌نامه همکاری با مرکز تحقیقاتی دهلی تفاهم‌نامه همکاری با دانشگاه HTWبرلین آلمان 

 
     
دریافت تفاهم‌نامه  دریافت تفاهم‌نامه  دریافت تفاهم‌نامه  دریافت تفاهم‌نامه
 تفاهم‌نامه همکاری با موسسه علمی ماد کردستان عراق  تفاهم‌نامه همکاری با دانشگاه ایشیک کردستان عراق  تفاهم‌نامه همکاری با دانشگاه صلاح الدین
کردستان عراق
 تفاهم‌نامه همکاری با استاوروپول روسیه
       
دریافت تفاهم‌نامه دریافت تفاهم‌نامه  دریافت تفاهم‌نامه  دریافت تفاهم‌نامه
 تفاهم‌نامه همکاری با دانشگاه کویا، کردستان عراق  تفاهم‌نامه همکاری با دانشگاه آکوییلا، ایتالیا  تفاهم‌نامه همکاری با دانشگاه آویرو، پرتقال  تفاهم‌نامه همکاری با دانشکده شهر هوشمند
دانشگاه شانگهای چین

 
     
 دریافت تفاهم‌نامه  دریافت تفاهم‌نامه  دریافت تفاهم‌نامه‎ دریافت تفاهم‌نامه
تفاهم‌نامه همکاری با
New Technologies Research Center,
University of West Bohemia 
 تفاهم‌نامه همکاری با
Universiti Kebangsaan Malaysia
 تفاهم‌نامه همکاری با
VSB - Technical University of Ostrava
  تفاهم‌نامه همکاری با
Beijing Normal University
       
دریافت تفاهم‌نامه  دریافت تفاهم‌نامه دریافت تفاهم‌نامه  دریافت تفاهم‌نامه
تفاهم‌نامه همکاری با دانشگاه گدیک استانبول تفاهم‌نامه همکاری با موسسه ملی تحقیقات کشاورزی
فرانسه (INRA) 
 تفاهم‌نامه همکاری با
دانشگاه بولونیا
 
       
 دریافت تفاهم‌نامه دریافت تفاهم‌نامه دریافت تفاهم‌نامه  
 تفاهم‌نامه همکاری با دانشگاه
ترکیه Toros
 تفاهم‌نامه همکاری با موسسه علم و
هند Sathyabama تکنولوژی
تفاهم‌نامه همکاری با دانشگاه
استانبول Istinye
تفاهم‌نامه همکاری با دانشگاه
الکتروتکنیک سنت پترزبورگ 
   
 

 
 دریافت تفاهم‌نامه  دریافت تفاهم‌نامه  دریافت تفاهم‌نامه دریافت تفاهم‌نامه

 تفاهم‌نامه همکاری با دانشگاه

کابل، افغانستان  Rana University

 تفاهم‌نامه همکاری با دانشگاه

ترکیه  Middle east technical university 

 تفاهم‌نامه همکاری با دانشگاه
افریقای جنوبی  KwaZulu-Natal
 تفاهم‌نامه همکاری با دانشگاه تحصیلات تکمیلی
 فرانسه ESAIP مهندسی
       
دریافت تفاهم‌نامه  دریافت تفاهم‌نامه  دریافت تفاهم‌نامه  دریافت تفاهم‌نامه
تفاهم نامه همکاری با دانشگاه مهندسی مخابرات و قدرت آلماتی قزاقستان (AUES)  تفاهم نامه همکاری با دانشگاه Eastern Mediterrranean University(EMU)، قبرس شمالی  تفاهم نامه همکاری با دانشگاه NATIONAL INSTITUTE OF TECHNOLOGY SRINAGAR, J&K, هند تفاهم نامه همکاری با دانشگاه NATIONAL UNIVERSITY OF ARCHITECTURE AND CONSTRUCTION ایروان، ارمنستان
 
 

 
دریافت تفاهم‌نامه  دریافت تفاهم‌نامه دریافت تفاهم‌نامه  دریافت تفاهم‌نامه
تفاهم نامه همکاری با دانشگاه بین‌المللی INTI مالزی تفاهم نامه همکاری با دانشگاه بین‌المللی BAU قبرس    
   
دریافت تفاهم‌نامه دریافت تفاهم‌نامه