تماس با ما

 

ایران، مازندران، بابل، خیابان شریعتی، دانشـــگاه صنعتـــی نوشیروانـــی بابل، ساختمان مرکزی، طبقه پنجم، مدیریت همکاری های علمی و بین المللی (OSCIA)

کد پستی: 71167-47148

تلفن:

کارشناس بین الملل: 1075 3550 (11) 98+

کارشناس بین الملل: 1077 3550 (11) 98+

کارشناس پردیس: 1074 3550 (11) 98+

معاونت بین الملل: 1032 3550 (11) 98+

معاونت پردیس: 1034 3550 (11) 98+

مدیریت: 1033 3550 (11) 98+

فکس: 34201 323 (11) 98+

ایمیل: international [at] nit [dot] ac [dot] ir

 

 

.

Amirreza Geran Malek