تماس با ما

 

ایران، مازندران، بابل، خیابان شریعتی، دانشـــگاه صنعتـــی نوشیروانـــی بابل، ساختمان مرکزی، طبقه پنجم، مدیریت همکاری های علمی و بین المللی (OSCIA)

کد پستی: 71167-47148

کارشناس بین الملل، خانم اکبری: 1075 3550 (11) 98+

کارشناس بین الملل، آقای گران ملک: 1077 3550 (11) 98+

کارشناس پردیس بین‌الملل، آقای نیاز: 1074 3550 (11) 98+

معاونت بین الملل، خانم قریشی: 1032 3550 (11) 98+

معاونت پردیس، آقای عابدینی: 1034 3550 (11) 98+

مدیریت بین‌الملل، آقای کاظمی تبار: 1033 3550 (11) 98+

فکس: 34201 323 (11) 98+

ایمیل: international@nit.ac.ir

ایمیل پذیرش دانشجویان بین الملل (admissions): admission@nit.ac.ir

  

     

 

.

Amirreza Geran Malek