ساختار سازمانی

 

 

دکتر سید جواد کاظمی‌تبار امیرکلایی

مدیر بین‌الملل

استادیار

ایمیل: j.kazemitabar@nit.ac.ir

شماره تماس: ۰۱۱۳۵۵۰۱۰۳۳

دکتر هدی قریشی

معاونت برنامه‌ریزی و خدمات علمی و بین‌المللی

استادیار

ایمیل: ghoreishy@nit.ac.ir

شماره تماس: ۰۱۱۳۵۵۰۱۰۳۲


مهندس مهسا اکبری

کارشناس بین‌الملل

کارشناسی ارشد

ایمیل: international@nit.ac.ir

شماره تماس: ۰۱۱۳۵۵۰۱۰۷۵

مهندس رحمت‌الله نیاز آذری

کارشناس پردیس بین‌الملل

کارشناسی

ایمیل: pardis@nit.ac.ir

شماره تماس: ۰۱۱۳۵۵۰۱۰۷۴


 

شماره تماس: ۰۱۱۳۵۵۰۱۰۷۷>> ---------------------------------------------------------

پرسنل پیشین (به ترتیب زمان)

 

 

مهندس امیررضا گران ملک

کارشناس بین‌الملل، پژوهشیار، متخصص نرم‌افزار

کارشناسی ارشد

مهندسی کامپیوتر

 

دکتر مصطفی رحیم‌نژاد

مدیر بین‌الملل

استاد

مهندسی شیمی

دکتر حسین یوسف‌پور

معاونت بین‌الملل

استادیار

مهندسی عمران

 

مهندس نگین حق‌پرست

کارشناس بین‌الملل

کارشناسی

مهندس امین حیدری

کارشناس بین‌الملل

کارشناسی ارشد

مهندسی شیمی

 

دکتر کسری پیرزاده

کارشناس بین‌الملل

دکتری

مهندسی شیمی

مهندس مهدی‌زاده

کارشناس بین‌الملل

کارشناسی ارشد