از گذشته تا امروز، تمامی رتبه‌های دانشگاه

 

 

تمامی رتبه‌های دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل در نظام‌های بین‌المللی رتبه‌بندی

 

رتبه‌

نظام‌های رتبه‌بندی

  در سه شاخص ارجاعات به ازای هر مقاله، مقالات در هر دانشکده و شبکه پژوهشی بین‌المللی به ترتیب رتبه‌های 6، 56 و 173  رتبه 231 آسیا از 757 QS 2023  
  ۱ صنعتی کشور، براساس استناد به مقاله و تعداد مقالات یک درصد برتر پر استناد رتبه بین المللی مهندسی این دو مورد به ترتیب ۱۳۹ و ۹۰ ESI_clarivate_wos 2022  

 

۴۰۳ شاخص ریسرچ

506 جهان از ۷۶۱، ۶ کشور از ۱۱، ۴ صنعتی

RUR 2018

 

 

337 شاخص ریسرچ

615 جهان، ۷ کشور از ۱۱، ۴ صنعتی

RUR 2019

 

 

295 شاخص ریسرچ

577 جهان، 6 کشور از ۱۱، ۴ صنعتی

RUR 2020

 

 

267 شاخص ریسرچ

500 جهان از ۱۱۵۰، 7 کشور از ۱۱، ۴ صنعتی

RUR 2021

 

  267 جهان و ۱کشور در شاخص ریسرچ ۵۲۶ جهان از ۱۰۳۲، 7 کشور از ۱۵، ۴ صنعتی RUR 2022  

 

بین دانشگاه های صنعتی ۶

یک درصد برتر دنیا

ISC 2018

 

 

بین دانشگاه های صنعتی کشور ۵

ISC 2019

 

126-150 از 248 دانشگاه در 24 کشور، ۴۳ دانشگاه از ایران

بین دانشگاه های صنعتی کشور 6

ISC 2020

 

 

درمیان دانشگاهای جوان جهان ۵۵ و ۱ در بین دانشگاه های کشور

در قاره آسیا رتبه ۱ دربین ۱۸ دانشگاه از ایران

۱ از ۷ دانشگاه ایرانی رشته فنی و مهندسی

201-250/500 رشته فنی و مهندسی

۱ در بین ۱۸ دانشگاه ایرانی

301-350

THE 2018

 

 

درمیان دانشگاهای جوان جهان 66 و ۱ در بین دانشگاه های کشور

در حوزه مهندسی و تکنولوژی و علوم پایه رتبه 251-300 جهان، ۱ کشور

در آسیا ۴۳ از 417 و در میان دانشگاه های کشور رتبه ۱ام 29.

زمینه‌های توسعه پایدار: 101-300

اثرگزاری(UIR)، بالاتر از ۳۰۱، ۵ کشور

در حوزه علوم طبیعی و پایه، ۲۵۱-۳۰۰ جهانی، ۱ در کشور

THE 2019

 

 

درمیان دانشگاهای جوان جهان 74 از 414 و ۱ از 20 در بین دانشگاه های کشور

در آسیا 48 از 489، ۱ از ۴۰ ایران

101-600 در زمینه‌های توسعه پایدار

اهداف توسعه پایدار سازمان ملل متحد(17SDGs)، ۷۵۰ دانشگاه جهان از ۸۵ کشور، رتبه ۴۰۱-۶۰۰، رتبه ۱ کشور،

در معیار استنادات ۱۰ جهان

351-400 از بین 1300

THE 2020

 

 

۱ کشور از ۴۰، در حوزه "علوم فیزیکی"(نجوم و اخترفیزیک، شیمی، کریستالوگرافی، علوم زمین، ریاضیات و آمار، هواشناسی و علوم جوی، فناوری نانو، علوم فیزیک پلیمر، علوم فیزیک و سایر موضوعات)

۱ جهان معیار استنادات

اهداف توسعه پایدار سازمان ملل متحد(17SDGs)، 1115 دانشگاه از ۹۴ کشور جهان، رتبه 601-800، رتبه 2 دانشگاه های صنعتی کشور، 13 تمامی دانشگاه های کشور

1 کشور دانشگاه های وزارت علوم، ۲ تمام دانشگاه های کشور

۳۵۱-۴۰۰ از ۱۵۰۰ دانشگاه

THE 2021

 

 

۳۰۰-۲۵۱ در حوزه "علوم فیزیکی"(نجوم و اخترفیزیک، شیمی، کریستالوگرافی، علوم زمین، ریاضیات و آمار، هواشناسی و علوم جوی، فناوری نانو، علوم فیزیک پلیمر، علوم فیزیک و سایر موضوعات)، از ۱۲۲۷

۱ کشور از ۴۰

۳۰۰-۲۵۱ جهان در رتبه بندی موضوعی علوم مهندسی(مهندسی عمومی، مهندسی برق و الکترونیک، مهندسی مکانیک و هوافضا، مهندسی عمران و مهندسی شیمی)، از ۱۱۸۸،

۷۴ دانشگاه های جوان

۵۹ آسیا، ۲ دانشگاه های وزارت علوم در آسیا

۸۰۰-۶۰۱ ایمپکت رنکینگ، اهداف توسعه پایدار سازمان ملل متحد(17SDGs

۳۵۱-۴۰۰ از ۱۶۶۲ در ۹۳ کشور جهان،

۱ کشور از ۵۸

THE 2022

 

  251-300 در حوزه "علوم فیزیکی"(نجوم و اخترفیزیک، شیمی، کریستالوگرافی، علوم زمین، ریاضیات و آمار، هواشناسی و علوم جوی، فناوری نانو، علوم فیزیک پلیمر، علوم فیزیک و سایر موضوعات)، از 1307 301-400 جهان در رتبه بندی موضوعی علوم مهندسی(مهندسی عمومی، مهندسی برق و الکترونیک، مهندسی مکانیک و هوافضا، مهندسی عمران و مهندسی شیمی)، از 1306،      

۴۰۱-۵۰۰ جهان از ۱۷۹۹ در ۹۳ کشور جهان،

۱ کشور (دانشگاه های وزارت علوم) از ۶۵

THE 2023  
          ۵۷ آسیا از ۶۱۶، دو پله صعود نسبت به سال گذشته ۱ ایران از ۶ مورد دانشگاه ایرانی بین صدتای اول آسیا THE Asia 2022  

 

66 کشور

926 آسیا

2999 جهان

Webometrics 2020

 

 

۸ صنعتی کشور

31 کشور

484 آسیا

1841 جهان

Webometrics 2021

 

  7 صنعتی کشور 37 کشور 592 آسیا 2095 جهان Webometrics 2022  

 

۵ صنعتی کشور

Scimago/scopus 2016

 

۱۴ دربین ۹۰ دانشگاه و موسسه آموزش عالی ایرانی

5 صنعتی کشور

585/5250

Scimago/scopus 2017

 

 

شاخص پژوهش 10 کشور

651 از 6459 جهانی

7 غیرپزشکی کشور

13 از 143 کشور

Scimago/scopus 2019

 

 

شاخص پژوهش ۶ کشور

۸ غیرپزشکی کشور

16 از 157 دانشگاه ایرانی

683 از 7026

Scimago/scopus 2020

 

      ۱۷ ایران ۷۰۶ Scimago/scopus 2021  
      ۲۳ ایران ۶۵۷ از ۴۳۶۴ Scimago/scopus 2022  

 

در بخش مهندسی 231

11ام کشور از  ۱۴

US News 2018

 

 

در بخش مهندسی ۱۷۴ جهان از ۱۵۰۰

6ام کشور از ۳۵

US News 2019

 

 

۳ام کشور در مهندسی و تکنولوژی، 251-300 از 1098 جهان

علوم فیزیکی ۱ام از ۳۷ مورد کشوری، 251-300 از 1149 جهان

بخش مهندسی 174 جهان

۲ام صنعتی کشور

۵ام کشور از ۳۶

US News 2020

 

 

در رتبه‌بندی موضوعی بهترین دانشگاه‌های جهان، در حوزه "مهندسی"، "مهندسی شیمی"، و "شیمی"، به ترتیب رتبه های 156، 175، و 138

۵ام کشور از ۳۱

۱۳۱ بهترین دانشگاه های جهان در آسیا

۶۳۹ بهترین دانشگاه های جهان

US News 2021

 

 

در رتبه‌بندی موضوعی بهترین دانشگاه‌های جهان در آسیا در حوزه "مهندسی"، "مهندسی مکانیک"، "مهندسی شیمی"، و "شیمی"، به ترتیب رتبه های ۱۴۰، ۷، ۲۱۷، و ۱۳۷

۱۲۰ بهترین دانشگاه های آسیا

۵۶۸ بهترین دانشگاه های جهان

۱ام صنعتی و ۴ام کل کشور، از ۴۹

US News 2022

 

    در رتبه‌بندی موضوعی بهترین دانشگاه‌های جهان در آسیا در حوزه "مهندسی"، "مهندسی مکانیک"، "مهندسی شیمی"، و "انرژی و سوخت"، به ترتیب رتبه های ۱۵۳، ۱۱، ۲۴۱ و ۲۰۰ ۱۳۲ بهترین دانشگاه های آسیا ۵۹۸ بهترین دانشگاه های جهان ۱ام صنعتی و ۴ام کل کشور، از ۵۸ US News 2023  

 

رشته مهندسی شیمی

201-300

رشته مهندسی مکانیک

101-150

بین ۱۰۰۰ دانشگاه برتر جهان، ۱۳ دانشگاه از ایران، ۷ام

Shanghai 2018

 

از ۱۰۰۰ داشگاه برتر جهانی، 13 دانشگاه ایرانی، رتبه ۸-۱۰

رشته مهندسی انرژی ۱۵ دانشگاه از ایران، ۶ کشور، 301-400 جهان

رشته مهندسی شیمی ۲۰ دانشگاه از ایران، ۷ کشور، 201-300 جهان

رشته مهندسی مکانیک ۱۶ دانشگاه از ایران، ۲ کشور، 101-150 جهان مشترک با امیرکبیر،علم و صنعت ایران، دانشگاه تهران

ازمیان 4000 دانشگاه، ۳۲ دانشگاه از ایران

Shanghai 2019

 

 

مهندسی شیمی ۶ کشور، 301-400 جهانی

علوم و مهندسی انرژی رتبه ۲ کشور، 151-200 جهان

رشته مهندسی مکانیک رتبه ۲ کشور، 76-100 جهانی

Shanghai 2020

 

 

رشته مهندسی مکانیک و مهندسی انرژی رتبه ۲ کشور، از ۳۴

رشته موضوع های مهندسی مکانیک، علوم و مهندسی انرژی و مهندسی شیمی به تر تیب موفق به کسب جایگاه ۱۰۰-۷۶، ۲۰۰-۱۵۱ و ۵۰۰-۴۰۱ در میان دانشگاه های جهان، از ۱۸۰۰

Shanghai 2021

 

    رشته مهندسی مکانیک و مهندسی انرژی رتبه ۱ کشور، از ۱۶ رشته موضوع های مهندسی مکانیک، علوم و مهندسی انرژی و مهندسی شیمی به تر تیب موفق به کسب جایگاه ۱۰۰-۷۶، ۲۰۰-۱۵۱ و ۵۰۰-۴۰۱ در میان دانشگاه های جهان، از ۱۸۰۰ Shanghai 2022  

 

در مجموع معیارها، ۳۱ام کشور

UI GreenMetric 2020

 

 

در مجموع معیارها، ۳ام صنعتی، ۱۸ام کل کشور از ۴۱

۵۲۵ام دانشگاه های پایدار جهان، ۲۷۰ آسیا

در معیار انرژی و تغییرات اقلیمی ۱ام صنعتی، ۷ام کل کشور

UI GreenMetric 2021

 

  در مجموع معیارها، ۳ام صنعتی، ۱۸ام کل کشور از ۴5 593ام دانشگاه های پایدار جهان، 268 آسیا در معیار محیط و زیرساخت، و مدیریت پسماند ۱ام صنعتی، ۱۳ام کل کشور UI GreenMetric 2022  

 

زمینه مهندسی، ۳۰۰ دانشگاه برتر جهان، 288ام و ۷ام کشور

NTU 2018

 

گرایش زمین و محیط زیست ۶ کشور و ۲۳ در منطقه غرب آسیا.

Nature Index 2019

 

جز ده دانشگاه برتر ایرانی

Iraq

وزارت علوم کشور عراق

 

۴۵ دانشگاه ایرانی، 2500 دانشگاه جهان

URAP

 

جز 36 دانشگاه ها برتر ایران از 1176 جهان

درمیان دانشگاه های صنعتی کشور، رتبه ۶ در تعداد مقالات چاپ شده، رتبه ۵ در تعداد مقالات متعلق به ۱۰ درصد نشریات برتر، رتبه ۱ معیار نسبت تعداد مقالات متعلق به ۱۰ درصد نشریات برتر به کل تعداد مقالات، تعداد و نسبت مقالات منتشر شده با همکاری دیگر دانشگاه ها و موسسات، به ترتیب ۶ و ۲ ام، تعداد و نسبت مقالات منتشر شده در نشریات با دسترسی آزاد (Open Access)، به ترتیب ۷ و ۸ام، تعداد نویسندگان آقا و خانم رتبه ۶، تعداد نویسندگان خانم رتبه ۶، تعداد نویسندگان خانم به کل نویسندگان رتبه.

Leiden 2020

 

 

2016-2019، ۶ام دانشگاه های صنعتی کشور

Leiden 2021

 

    2017-2020، ۶ام دانشگاه های صنعتی کشور Leiden 2022  

 

۹ام کشور امتیاز 93.7

بنیاد ملی نخبگان...

 

رضایت ۵، کیفیت همکاری ۲، عملکرد رابط ۱۲، پروژه گزارش همکاری 19، حجم همکاری‌ها 16

8 کشور

بنیاد ملی نخبگان...

 

 

 

 

 

 

 

.